Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

30.9.2013

Štúdiu o vplyve práv duševného vlastníctva na ekonomiku EÚ s názvom "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe" vydali spoločne Európsky patentový úrad (EPO) a Úrad pre hamornizáciu vnútorného trhu (OHIM). Jej kľúčovými zisteniami je, že okolo 39% celkovej ekonomickej aktivity v EÚ (v hodnote okolo 4,7 trillióna eur ročne) je generovanej prostredníctvom priemyslu sústredeného na práva duševného vlastníctva a približne 26% celkovej zamestnanosti v EÚ (56 miliónov pracovných miest) sa poskytuje priamo týmito podnikateľmi, pričom ďalších 9% pracovných miest v EÚ vyplýva nepriamo z priemyslu sústredeného na práva duševného vlastníctva.

 

Štúdia je dôkazom, že práva duševného vlastníctva zohrávajú významnú úlohu pri stimulácii inovácií a tvorivosti a majú významný vplyv na ekonomický rast a zamestnanosť. Jedným z jej zistení je aj fakt, že priemerné odmeňovanie v oblastiach s vyšším dôrazom na PDV je približne o 40% vyššie ako v iných odvetviach; k príkladom oblastí s vyšším dôrazom na PDV možno zaradiť:

  • výrobu rôznych ručných nástrojov (patenty);
  • výrobu základných farmaceutických výrobkov (ochranné známky);
  • výrobu hodín a hodiniek (dizajn);
  • vydávanie kníh (autorské právo) a
  • prevádzku mliekarní a syrov (zemepisné označenia).

Uvedený výpočet nie je ani zďaleka úplný. Stovky druhov priemyslu od poskytovania finančných služieb a poisťovníctva, reklamných agentúr, výrobu zmrzliny, výrobu tapiet a vína, elektrické osvetlenie a domáce spotrebiče, telekomunikáciu cez satelity až po ťažbu ropy a zemného plynu využívajú vo svojej činnosti vo významnej miere aspoň niektoré z práv duševného vlastníctva.

Zoznam odvetví s výraznejším zameraním na práva duševného vlastníctva je súčasťou prílohy štúdie.

Štúdiu si môžte stiahnuť TU.