Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.9.2013

Centrum vedecko-technických informácií SR aktuálne zverejnilo ďalšie vzorové smernice, ktoré môžu využívať vysoké školy a vedeckovýskumné inštitúcie s cieľom lepšieho fungovania transferu technológií na ich pracoviskách. V prípade potreby implementácie smernice nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Smernice na stiahnutie