Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

4.9.2013

Veto prezidenta týkajúce sa novely autorského zákona poslanci Národnej rady SR prelomili a zákon schválili. Novela autorského zákona sa zaoberá najmä problematikou zmluvného práva a transponuje sa v nej smernica o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov. Vďaka zmene v oblasti zmluvného práva sa na Slovensku podporí využívanie verejných licencií ako Creative Commons či GNU GPL a sekundárne sa tiež pozitívne ovplyvní rozvoj internetovej ekonomiky.

 

Parlamentná tlač - návrh zákona na siahnutie