Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

29.5.2013

Dnes sa v Bratislave v priestoroch Centra vedecko-technických informácií uskutoční odborný seminár na tému Otvorené digitálne technológie vo vzdelávaní. Seminár organizuje Ústav informácií a prognóz školstva a problematiku zo svojich perspektív predstavia Google Slovensko, Wikimedia Slovenská republika a INGENIUM Slovakia. Témami semináru sú autorské právo a otvorené zdroje vzdelávania, Google aplikácie vo vzdelávaní, Wikipedia vo vzdelávaní, Wikipedia pre správcov počítačových učební a otvorené aplikácie na vytváranie testov.

Vstup na podujatie je voľný.