Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

18.12.2012

Európska komisia tlačí na priemysel, aby priniesol inovatívne riešenia pre lepší prístup k online obsahu. Svoje názory publikovala v oznámení o obsahu na jednotnom digitálnom trhu.