Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

19.3.2013

Národná rada SR schválila návrh zákona o ochrane osobných údajov. Zákon má zaviesť prehľadnú úpravu práv a povinností osôb začlenených do procesu spracovania osobných údajov  a upevniť nezávislé postavenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

Zákon, okrem iného,

  • zavádza nový termín "priestor prístupný verejnosti", ktorý doteraz v tejto právnej úprave absentoval,
  • zavádza nový spoločný názov "právny základ spracúvania osobných údajov", ako oprávnenie prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov jednotlivých fyzických osôb (dotknuté osoby),
  • nanovo upravuje podmienky spracúvania biometrických údajov.

 

Aktualizácia 5.4.2013

Prezident SR vrátil zákon o ochrane osobných údajov. Zdôvodnenie prezidenta SR si môžte prečítať TU.