Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.3.2013

Návrh novely autorského zákona bol po ukončení medzirezortného pripomienkového konania a po rokovaní poradných orgánov vlády SR odoslaný na rokovanie vlády SR. Prebiehajúci legislatívny proces môžte sledovať na Portáli právnych predpisov.