Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12. jún 2018

Súdny dvor EÚ vo veci červených podrážok topánok na vysokých podpätkoch Louboutin rozhodol, že článok 3 ods. 1 písm. e) bod iii) známkovej smernice 2008/95/ES sa má vykladať v tom zmysle, že označenie pozostávajúce z farby použitej na podrážke topánky na vysokom podpätku, akým je označenie v spore vo veci samej, nie je  tvorené výlučne „tvarom“. Inými slovami to znamená, že nejde o absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti. Podľa Súdneho dvora, hoci tvar výrobku alebo jednej časti výrobku isto zohráva úlohu pri vymedzení farby v priestore, nemožno zastávať názor, že označenie je tvorené týmto tvarom, pokiaľ to nie je tento tvar, ktorý zápis ochrannej známky má za cieľ chrániť, ale iba použitie farby na špecifickom mieste uvedeného výrobku.

Rozsudok