Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

25. máj 2018

Dnes sa COREPER dohodol na spoločnej pozícii na texte návrhu smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Aktuálna verzia navrhovaného textu smernice je v mnohých aspektoch značne odlišná od pôvodného návrhu. Hlavnými témami sú - ochrana vydavateľov tlače, výnimka pre text a data mining a tzv. regulácia value gap. 

Text návrhu smernice TU

Bližšie informácie TU