Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

5.3.2013

Zavedenie nového autorského práva pre vydavateľov, tzv. anxillary rights, sa nakoniec v Nemecku nepodarilo presadiť. Google a ďalší agregátori budú môcť naďalej pokračovať v zobrazovaní krátkych výsekov textov z novinových článkov, tzv. snippets, na svojich webových stránkach bez súhlasu vydavateľov a bez povinnosti platiť poplatky.