Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

30.9.2017

Dávame do pozornosti návrh nariadenia o voľnom pohybe (neosobných) údajov. Návrh sa osobitne týka cezhraničného spracovania rôznych typov údajov, a to aj vo vzťahu ku cloudovým službám.

Bližšie TU