Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

31.5.2017

Smernica o právnej ochrane databáz 96/9/ES upravuje problematiku databáz chránených autorským právom aj databáz chránených osobitným právom (sui generis). Európska komisia k nej aktuálne spustila verejnú konzultáciu, ktorá trvá do 30. augusta 2017.

Smernica na stiahnutie

Formulár