Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

30.5.2017

Dávame do pozornosti návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky je možné predkladať do 15.6.2017.

Návrh zákona na stiahnutie