Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

9.5.2017

Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (EISI) zverejnilo Rokovací poriadok, ktorý obsahuje popis procesného postupu pre riešenie sporov podľa Pravidiel ADR, ako aj sadzobník príslušných poplatkov. Centrum ADR je podľa Pravidiel ADR oprávnené od 31.5.2017 riešiť spory vzniknuté vo veci registrácie alebo užívania domény medzi držiteľom a treťou osobou. 

Rokovací poriadok na stiahnutie