Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

25.9.2015

V známom spore iniciovanom rakúskym študentom Maximillianom Schremsom týkajúcom sa ochrany osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Facebook, ktorý bol predložený írskemu vyššiemu súdu, bolo zverejnené stanovisko generálneho advokáta Bota. Schrems v spore poukazoval najmä na skutočnosť, že sú jeho údaje poskytnuté Facebooku prenášané z írskej dcérskej spoločnosti Facebooku na servery umiestnené na území USA. Írsky úrad jeho sťažnosť zamietol najmä s odôvodnením, že Komisia vo svojom rozhodnutí rozhodla, že v rámci režimu tzv. bezpečného prístavu zaisťujú Spojené štáty zodpovedajúcu úroveň ochrany poskytovaných osobných údajov.

Generálny advokát však vyjadril názor, že existencia rozhodnutia Komisie, v ktorom sa konštatuje, že tretia krajina zaisťuje zodpovedajúcu úroveň ochrany poskytovaných osobných údajov, nemôže poprieť alebo obmedziť právomoci, ktorými disponujú vnútroštátne orgány dozoru podľa smernice o spracovaní osobných údajov. Navyše zastal aj názor, že rozhodnutie Komisie je neplatné.

Stanovisko generálneho advokáta (v anglickom jazyku)

Bližšie informácie (C-362/14)