Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

12.9.2015

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice Rady 93/83/EHS o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu (káblová a satelitná smernica). Verejná konzultácia má formu dotazníka a komisia ju zverejnila, aby zistila názory rôznych zainteresovaných subjektov na to, čo je vzhľadom na technologický pokrok nevyhnutné revidovať v oblasti vysielania a retransmisie. Verejná konzultácia je dostupná v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na stránke Európskej komisie.

Termín verejnej konzultácie je do 16. novembra 2015.

Verejná konzultácia