Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

31.7.2015

Pripomíname, že dnes nadobudli účinnosť nové pravidlá UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), ktoré sú k dispozícii na stránkach ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Nové pravidlá platia pre všetky UDRP konania, v ktorých bola podaná sťažnosť poskytovateľovi dňa 31.7. alebo po tomto dátume.

 

Podľa nových pravidiel je povinnosťou poskytovateľa služieb (a nie sťažovateľa) oznámiť sťažnosť registrárovi sporného doménoveho mena. Sťažovateľ je potom povinný zablokovať doménové meno do dvoch dní. Po oznámení sa už nebude môcť realizovať prevod sporného doménového mena k inému registrárovi za účelom vyhnutia sa ďalšieho postupu.

Nové pravidlá (ICANN)

Staré pravidlá (ICANN)