Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

24.7.2015

Nový autorský zákon bol dnes schválený prezidentom SR. Zákon nadobudne účinnosť 1.1.2016 a prináša značné množstvo noviniek. Ako jednu z najväčších zmien možno uviesť, že autori, ktorí si budú chcieť svoje práva na internete (tzv. sprístupňovanie verejnosti) spravovať individuálne, budú musieť vylúčiť správu tohto práva voči organizácii kolektívnej správy. V opačnom prípade bude môcť organizácia kolektívnej správy udeliť licenciu na použitie na internete aj na tento obsah. 

 

Text zákona na stiahnutie.

Aktualizované 10.8.2015: Nový autorský zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 185/2015 Z. z.