Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.7.2015

V priebehu leta 2015 sa v rámci EÚ v súvislosti s autorským právom udialo niekoľko zaujímavých vecí. Európsky parlament v snahe modernizovať a unifikovať autorské právo, ktoré je dnes regulované množstvom smerníc, schválil správu o reforme autorského práva vypracovanú zástupkyňou pirátskej strany Juliou Reda. Navrhované úpravy a zmeny obsahujú riešenie problematiky ako je geoblokovanie prístupu k službám, koncepcia výnimiek a obmedzení, vrátane riešenia problematiky knižníc a e-lendingu. Viac informácií môžete nájsť TU.

 

Značne medializovanou témou, o ktorej sa viedlo množstvo diskusií bola tzv. sloboda panorámy spočívajúca v možnosti vyhotovovania a použitia obrázkov, fotografií zachytených na verejnom priestranstve. V týchto prípadoch nie je potrebné na Slovensku získať povolenie od projektantov alebo architektov budovy, sochy, resp. iného diela v prípade ich plánovaného použitia napr. na internete alebo v rôznych publikáciách. Návrh, ktorý smeroval k obmedzeniu použitia len na neobchodný účel, pričom obchodné použitie malo byť podmienené súhlasom nositeľa práv bol Európskym parlamentom zamietnutý. Viac informácií môžete nájsť TU.