Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

3.6.2015

Výklad pojmu "verejný prenos" sa opäť ocitol v rukách Súdneho dvora EÚ. Tentokrát ide o predbežnú otázku položenú nemeckým súdom týkajúcu sa rehabilitačného zariadenia, ktoré má značné množstvo TV obrazoviek, v ktorých sa púšťajú rozličné TV programy v rekreačných a tréningových miestnostiach. Odporcom je najväčšia nemecká organizácia kolektívnej správy GEMA, ktorá za verejný prenos vyberá odmeny.

 

SDEÚ sa vo veci C-117/15 Reha Training bude musieť okrem iného zaoberať výkladom pojmov "verejnosť", "významný počet osôb" či "nová verejnosť/nové publikum", ktoré nevyplýva z právnej úpravy, alebo bolo zavedené samotným Súdnym dvorom EÚ. Nadviaže tak na množstvo skorších rozhodnutí, v ktorých riešil podobné otázky (napr. prijímače v hotelových izbách, v zubnej ambulancii a čakárni atď.).

Bližšie informácie

Verejný prenos je predmetom aj ďalšej predbežnej otázky vo veci C-160/15 GS Media. Tentokrát ide zase o pokračovanie diskusie na tému odkazovania prostredníctvom hypertextových odkazov s tým, že pozornosť sa zameria na odkazovanie na internetovú stránku prevádzkovanú treťou osobou, ktorá je všeobecne prístupná používateľom internetu, avšak na ktorej bolo dielo sprístupnené bez súhlasu nositeľa práv.

Bližšie informácie