Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.4.2015

Európska komisia iniciovala verejnú konzultáciu zameranú na rešpektovanie duševného vlastníctva v procese verejného obstarávania. Verejná konzultácia trvá do 7. júla 2015. Iniciatíva bola navrhnutá v Oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru "Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan", COM(2014)392 z 1.7.2014 (viď najmä bod 9).

 

Prístup na konzultáciu

Oznámenie komisie