Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

8.4.2015

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený zákon, ktorým sa má meniť a dopĺňať zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o eGovernmente). Ide o skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, takže konanie končí už 16.4.2015.

 

Návrh zákona na stiahnutie