Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

15.4.2015

Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila návrh nového autorského zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry SR. Upozorňujeme, že schválený text je zásadne odlišný od znenia, ktoré bolo v decembri 2014 predložené do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo predložených okolo 700 pripomienok. Čoskoro prinesieme bližšiu informáciu týkajúcu sa obsahu návrhu zákona.

Tlačová správa MKSR

Text zákona na stiahnutie