Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

26.2.2015

Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte bola najvyššími predstaviteľmi patentových a známkových úradov Vyšehradskej skupiny (V4) slávnostne podpísaná 26.februára 2015 v Bratislave. Vyšehradský patentový inštitút bude plniť funkciu orgánu pre medzinárodnú rešerš - medzinárodnej rešeršnej autority (ISA) a medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

 

Bližšie informácie