Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

14.1.2015

Dávame do pozornosti návrh správy o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22.5.2001 o harmonizácií určitých aspektov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v informačnej spoločnosti.

 

Správa na stiahnutie