Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

16.1.2015

Prečítajte si najnovší článok týkajúci sa transferu technológií a duševného vlastníctva uverejnený v aktuálnom čísle časopisu Transfer technológií bulletin (TTb), ktorý vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR.

 

Článok

Archív TTb bulletinov v PDF formáte