Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

22.12.2014

Návrh nového autorského zákona z dielne Ministerstva kultúry SR bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvá do 16. januára 2015. V rámci tejto lehoty môžte podávať prostredníctvom Portálu právnych predpisov svoje pripomienky. Návrh zákona má 204 paragrafov, čomu napomohlo najmä transponovanie rozsiahlej smernice 2014/26/EÚ o kolektívnej správe práv, ktorá okrem iného zahŕňa aj poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online používanie hudobných diel.

 

Materiál na stiahnutie