Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

31.10.2014

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) minulý týždeň vydal rozhodnutie, podľa ktorého vkladanie audiovizuálnych záznamov (videí) chránených autorským právom na web stránky, nie je porušením práva (C-348/13 BestWater). Tento prípad predložil SDEÚ nemecký súd, na ktorom sa žalobca domáhal, aby žalovaný zo svojej webovej stránky odstránil jeden z videoklipov propagujúcich výrobky žalobcu. Toto video bolo už predtým zverejnené na serveri YouTube. Žalovaný si toto video z YouTube vložil na svoj web formou embedovania.

 

SDEÚ rozhodol, že takéto konanie nie je porušením autorského zákona, pokiaľ predmetné video nebolo pozmenené alebo komunikované novému publiku („new public“ je termín, ktorý v ostatnom čase SDEÚ pravidelne využíva vo svojich rozhodnutiach z tejto oblasti). V tomto prípade bolo video už na verejnosti uvedené (cez server YouTube), takže k novej komunikácii neprišlo. Toto rozhodnutie nadväzuje na skoršie rozhodnutie SDEU v prípade Svensson (C-466/12), v ktorom bolo rozhodnuté, že publikovanie hyperlinku (hypertextový odkaz) na už zverejnené dielo nie je porušením autorského práva.