Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.10.2014

Súdny dvor Európskej únie prijal predbežnú otázku nemeckého súdu – Der Bundesgerichtshof (BGH) č.k. Az. VI ZR 135/13, ktorá sa týka kvalifikácie IP adresy ako osobného údaja. Konkrétne ide o prípad, kedy sa dynamická IP adresa (sekvencia číslic, ktorá je priradená pri každom pripojení počítača v sieti) užívateľa spolu s názvom a dátumom navštívenia stránky ukladá do súboru protokolu. Žalobca sa teda domáha, aby sa dynamická IP adresa užívateľa neukladala.

Prvou otázkou nemeckého súdu je, či je IP adresa dostatočným identifikátorom užívateľa, a teda osobným údajom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS a nemeckého zákona o ochrane osobných údajov. Ak je odpoveď na prvú otázku áno, potom nemožno tento údaj uložiť bez povolenia. Hlavnou otázkou, s ktorou sa bude musieť vysporiadať SDEÚ teda je, či je možné dynamickú IP adresu považovať za identifikáciu konečného užívateľa, a teda aj za osobný údaj. 

Bližšie informácie (dostupné v nemeckom jazyku)