Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

10.10.2014

Dnes pre Vás spúšťame registráciu na prvý seminár a workshop na tému Právo duševného vlastníctva v audiovízii, ktorý sa bude konať v rámci série podujatí podporených Audiovizuálnym fondom a ako sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Bližšie informácie nájdete na našom webe v časti Podujatia.

 

Podujatie je určené najmä producentom, filmárom a iným osobám ktoré sú zodpovedné za riadne vysporiadanie práv duševného vlastníctva a uzatváranie zmlúv pri tvorbe filmu. Podujatie je ďalej určené aj tým osobám, ktoré sa tvorivo podieľajú na vzniku filmu (režisérom, scenáristom, atď.), hercom, ale aj študentom vysokých a stredných umeleckých škôl zameraných na filmový a mediálny priemysel.

Seminár je zameraný najmä na získanie teoretických znalostí z vybraných oblastí práva duševného vlastníctva. Workshop je orientovaný prakticky za účelom nadobudnutia zručností využiteľných v praxi. Všetkým účastníkom bude po skončení podujatia udelený certifikát o absolvovaní semináru a workshopu. Po skončení celej série podujatí (t. j. do konca roka 2014), bude všetkým účastníkom zaslaný praktický manuál, v ktorom budú zhrnuté základné poznatky zo seminárov a workshopov a súčasťou ktorého budú aj vzorové materiály. 

Registrácia

Pozvánka