Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

23.9.2014

Dávame do pozornosti, že Ministerstvo kultúry SR predĺžilo termín prieskumu zameraného na problematiku kreatívneho priemyslu, a to až do konca tohto mesiaca. Prieskum sa realizuje v rámci projektu Regionálnej integrovanej územnej stratégie a zapojiť sa doňho môžu všetci kreatívni podnikatelia (napr. umelci, dizajnéri, autori), kreatívne centrá (napr. inkubátori, co-workingy), ale aj vzdelávacie inštitúcie a zástupcovia verejného sektora.

 

Prieskum