Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

17.9.2014

Európska komisia odpublikovala výsledky verejnej konzultácie v rámci tzv. Green paper s názvom "Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values." Participujúce subjekty mali odpovedať na 27 otázok s cieľom identifikovať problémové oblasti a riziká. Otázky smerovali jednak k posúdeniu dopadu na rozvoj trhu, ale aj právnych aspektov smernice 2010/13/EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách

 

Viac informácií o konzultácií a podrobnejších odpovediach je možné nájsť na stránke Európskej komisie. Zaujímavé časti odpovedí sú rozčlenené do týchto oblastí:

  • celkové smerovanie koncepcie vývoja danej oblasti;
  • rozsah pôsobnosti smernice;a
  • rozlišovanie medzi lineárnymi a nelineárnymi službami.