Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

20.8.2014

Európska komisia každý rok zverejňuje správu skúmajúcu rozsah, pôvod a spôsob prepravy falzifikátov a napodobenín porušujúcich rôzne druhy práv duševného vlastníctva, akými sú ochranné známky, patenty či autorské práva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, najnovšia správa Európskej komisie identifikuje mierny pokles počtu zásielok vstupujúcich na územie Európskej únie, ktoré boli podozrivé z porušovania týchto práv.

 

Napriek poklesu, 87 tisíc prípadov zadržania prepravovaných položiek colnými úradmi však podľa zverejnenej správy stále predstavuje pomerne vysoké číslo podporované veľkým počtom menších zasielok v expresnej a poštovej preprave, ktoré sú pravdepodobným dôsledkom internetového predaja. V tejto súvislosti, z takmer 36 miliónov zadržaných falzifikátov a napodobenín je možné odhadovať hodnotu ich ekvivalentných originálov na niečo vyše 768 miliónov eur, čo pre EÚ stále predstavuje pomerne veľké ekonomické riziko.

Čína ostáva pôvodcom najväčšieho počtu falzikátov a falošných tovarov dovážaných na územie EÚ, avšak v závislosti od kategórie tovaru možno ako o pôvodcoch hovoriť aj o Egypte pokiaľ ide o potravinové suroviny (foodstuffs), o Turecku pokiaľ ide o parférmy a kozmetiku či o Hong Kongu odkiaľ sa dovážajú najmä mobilné telefóny, pamäťové karty a ďalšia spotrebná elektronika. V súvislosti s ochranou nositeľov práv správa taktiež popisuje postup, ktorý môžu výrobcovia zvoliť v prípade, ak majú podozrenie, že na územie členského štátu, v ktorom podnikajú sa dováža falzifikát alebo napodobenina ich výrobku/produktu. Európska komisia v tejto súvislosti vypracovala podrobný manuál pre podávanie podaní voči colným orgánom.

Správa na stiahnutie

Manuál pre podávanie podaní na colné orgány

Často kladené otázky