Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

11.8.2014

Začiatkom tohto mesiaca spustilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prieskum zameraný na problematiku kreatívneho priemyslu. Prieskum sa realizuje v rámci projektu Regionálnej integrovanej územnej stratégie a trvá do 22. augusta 2014. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci kreatívni podnikatelia (napr. umelci, dizajnéri, autori), kreatívne centrá (napr. inkubátori, co-workingy), ale aj vzdelávacie inštitúcie a zástupcovia verejného sektora.

 

Prieskum môžte vyplniť TU.