Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

28.7.2014

Svetová organizácia duševného vlastníctva spoločne s Cornell University a INSEAD zverejnila každoročne pripravovaný Globálny Inovačný Index pre rok 2014. Index už po siedmy rok slúži zákonodárcom viac než 140-tich ekonomík ako referencia pri snahách o zlepšovanie inovačnej činnosti a ekonomického rastu jednotlivých krajín. Ústredným motívom tohtoročnej správy je význam ľudského faktora v inováciách. Napriek tomu, že význam individuálnych či kolektívnych snáh tvorcov a vedcov v inovačnom procese pre rast ekonomík je dostatočne zdokumentovaný, zverejnená správa identifikuje niektoré ďalšie aspekty, ktoré podčiarkujú dôležitosť ľudského kapitálu v týchto oblastiach.

 

Pokiaľ ide o ľudský kapitál, pokles rastu verejnej podpory môže podľa Indexu v oblasti výskumu a vývoja v roku 2013 v spojení s pokračujúcim váhaním spoločností pokiaľ ide o výdavky na túto oblasť prerušiť trvalý svetový rast. Index tento rok identifikoval vedúce ekonomiky, medzi ktoré patria Švajčiarsko (1), Veľká Británia (2), Švédsko (3), Fínsko (4) ako aj Holandsko (5) alebo Spojené štáty americké (6). Slovensko sa umiestnilo na 37 priečke za Rakúskom (20), Českou republikou (26) a Slovinskom (28) avšak predbehlo napríklad Chorvátsko (42) či Poľsko (45).

Správa všeobecne porovnáva päť vstupných pilierov, medzi ktoré patria (i) inštitúcie, (ii) ľudský kapitál a výskum, (iii) infraštruktúra, (iv) vyspelosť trhu a (v) obchodu a dva výstupné piliere, (i) vedomostné a technologické výstupy a (ii) kreatívne výstupy. 

Viac informácií nájdete TU