Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

6.5.2014

Dávame do pozornosti návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon (z. č. 618/2003 Z. z.). Text z dielne ministerstva kultúry sa zaoberá najmä problematikou osirelých diel a diel out-of-print. Transponuje sa ním smernica 2012/28/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel. Nad rámec sa však upravuje aj problematika diel out-of-print.

 

Text zákona na stiahnutie