Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

  • Modernizácia pravidiel autorského práva v EÚ

    14.9.2016 Európska komisia dnes predstavila súbor legislatívnych dokumentov na modernizáciu autorského práva ako súčasť Stratégie jednotného digitálneho trhu ktorá bola zverejnená v máji...

  • Skutočné použitie ochrannej známky

    22.1.2016 Predmetom novej predbežnej otázky položenej Súdnemu dvoru EÚ vo veci C-654/15 Länsförsäkringar je výklad článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) 207/2009 o ochrannej známke...