Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

  • Veľká novela priemyselných práv

    12.10.2017 Dnes nadobudla platnosť tzv. veľká novela priemyselných práv, t. j. zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných...

  • Nariadenie o voľnom pohybe dát

    30.9.2017 Dávame do pozornosti návrh nariadenia o voľnom pohybe (neosobných) údajov. Návrh sa osobitne týka cezhraničného spracovania rôznych typov údajov, a to aj vo vzťahu ku cloudovým službám....