Duševné vlastníctvo, autorské právo | Ingenium Slovakia.jpg

Aktuality

  • Použitie označenia Champagner Sorbet

    20.12.2017 Koncom roka Súdny dvor EÚ rozhodol, že používanie chráneného označenia pôvodu ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce...

  • Veľká novela priemyselných práv

    12.10.2017 Dnes nadobudla platnosť tzv. veľká novela priemyselných práv, t. j. zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných...